Zmluvy, encyklopédia

V marci roku, zamerali sme sa na jedlo a pitie (Čítajte tu o sitenotice) zmluva je"sľub"alebo"dohoda", ktorá je uzavretá medzi osôb alebo spoločnosti Súlade so zmluvou nie je, alebo nie je sporu o tom, čo zmluva je ísť von, tam sú viaceré právne možnostiV rámci občianskeho práva, sa považujú za zmluvy ako časť práva, povinnosti a preto by mali byť rešpektované. Ústne a písomné zmluvy majú rovnakú platnosť, ale ak máte podpísané a datované dokument obsahujúci všetky podmienky zmluvy, pomaly dôkazné bremeno v súvislosti s porušením zmluvy alebo podozrenie z nich.