Súd počuje SYLF, a FFFF v historickom bandesag - sn - Predné - Dánsko